Siluett_big
Foto: Sofia Bengtsson

Vad uppnår du?

Vi är övertygade om att Fajv kommer innebära positiva effekter för dig, både som människa och som ledare!

Du kommer utveckla en fördjupad självinsikt, där du bland annat ökar medvetenheten om dina verkliga drivkrafter. Samtidigt ökar insikten om omedvetna försvarsmekanismer, vilket underlättar att acceptera sig själv och sina olika sidor.

Acceptansen för vem du själv är kommer öka och det hjälper dig att skapa en klarare bild av vem, hur och vad du är idag och vem, hur och vad du vill vara i framtiden. Om du inte själv tror att du är en bra ledare, vem ska då tro på det?

Vi är övertygade om att Fajv – Inre Ledarskap kommer hjälpa dig att kunna känna ännu mer harmoni och glädje i vardagen och att din förmåga att kommunicera tydligare och effektivare med din omgivning ökar.

Utvecklingsarbetet du genomför via Fajv kommer även öka din förmåga och vilja att verkligen våga möta människor i olika situationer. Kanske kommer även Fajv stödja dig att bli tryggare i svåra situationer, i livets viktiga beslut och i beslut på din arbetsplats.

Vad uppnår din organisation?

Är människor viktiga för resultatet i er verksamhet?

”Människan är vår viktigaste resurs”, brukar det heta. Eftersom vi tror att din organisation ser människan som en strategisk resurs, utvecklingsbar och skapande, kommer din utveckling att generera effekter in i organisationen.

Vi tror att din organisation har väl utvecklade system för att nå uppsatta mål, leverera resultat och att ständigt utveckla sin konkurrenskraft. Framtida organisationer kommer ställa ännu större krav på flexibilitet, stabilitet, nytänkande, resultatfokus och kreativitet. Dessa krav svarar ledare bättre upp på när de har bättre självkänsla, större självinsikt, ökad trygghet och tydlighet i sitt personliga ledarskap.

Vi tror att ju mer en ledare ser av sig själv desto mer kan han/hon se och anpassa sitt ledarskap till att möta andra där de befinner sig. Människor som blir sedda, bekräftade och uppmärksammade tenderar att prestera mer än förväntat. Vi är övertygade om att ledare som genomfört Fajv kommer att se mer av sina kollegor och medarbetare. Och stödja dem att själva växa.