Vad uppnår din organisation?

Är människor viktiga för resultatet i er verksamhet?

”Människan är vår viktigaste resurs”, brukar det heta. Eftersom vi tror att din organisation ser människan som en strategisk resurs, utvecklingsbar och skapande, kommer din utveckling att generera effekter in i organisationen.

Vi tror att din organisation har väl utvecklade system för att nå uppsatta mål, leverera resultat och att ständigt utveckla sin konkurrenskraft. Framtida organisationer kommer ställa ännu större krav på flexibilitet, stabilitet, nytänkande, resultatfokus och kreativitet. Dessa krav svarar ledare bättre upp på när de har bättre självkänsla, större självinsikt, ökad trygghet och tydlighet i sitt personliga ledarskap.

Vi tror att ju mer en ledare ser av sig själv desto mer kan han/hon se och anpassa sitt ledarskap till att möta andra där de befinner sig. Människor som blir sedda, bekräftade och uppmärksammade tenderar att prestera mer än förväntat. Vi är övertygade om att ledare som genomfört Fajv kommer att se mer av sina kollegor och medarbetare. Och stödja dem att själva växa.