blommaliggande
Foto: Sofia Bengtsson

Vad innehåller Fajv?

Programmets upplägg

• Ansökan i form av personligt brev; (-Varför vill jag genomföra utbildningen?)

• Antagning och inbjudan  med information och förberedelseuppgifter

• Fyra dagar på Mundekulla

• Fem veckor hemma i vardagen med ett inlagt personligt
coachingmöte med Erik eller Cecilia

• Tre dagar på Mundekulla

Urval av innehåll

Personliga värderingar – du klargör dina inneboende drivkrafter och medvetandegör dina resurser.

Målformulering – du skapar inspirerande och utmanade mål och får verktyg att följa upp dessa.

Frågeställningar & utforskande samtal – vi använder frågeställningar för att du på ett djupare plan kan skapa tillgång till hela dig. Du hittar dina svar.

Meditation – vi använder olika meditationsformer för att öka närvaro och fokus.

Kroppsrörelse och andning – vi använder kroppen för att frigöra energi och för att du ska få tillgång till dina inneboende resurser.

Försvarsmekanismer – du ser vilka försvarsmekanismer som begränsar din utveckling och hur du sedan kan hantera dessa.

Coaching – vi stödjer din utveckling i processen med coaching.

Fajv 2.0

Fajv 2.0 har tillkommit efter deltagares uttalade önskan  om ett programsteg för fortsatt växande och utveckling. Syftet med 2.0 är främst att med dina nyvunna insikter och erfarenheter från fajv,  skapa och leva det liv och det ledarskap du verkligen önskar.
Programmet riktar sig till Dig som tidigare genomfört Fajv och som vill fortsätta utvecklas.
Med en ökad förståelse för ditt beteende och ditt ledarskap som integrerats efter steg 1, ger
fajv 2.0  en naturlig fortsättning och fördjupning.  Du kommer känna igen moment som yogan, inquries (utforskande samtal) samt olika meditationer.

 

 

Läs vår FAQ
Där hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi stöter på.