Kub_2
Foto: Sofia Bengtsson

FAQ

Vad betyder Fajv?

Fajv som ord är en försvenskad stavning på engelskans five och betyder helt enkelt fem. Idén med Fajv som ”förnamn” till efternamnet ”Inre Ledarskap” är kopplad till åldern fem år. I inspirationsbloggens artikel  ”Människans snittålder är fem år” Ges en närmare förklaring till vilken betydelse barndomsåren har, för den vuxna människan. Fajv är också en symbol för flera av de fem grundantaganden vi bygger Fajv Inre ledarskap på.  Främst ”Allt vi behöver finns redan inom oss” Barnet har allt inom sig för att utvecklas och behöver bara lita till sin egen naturliga förmåga. ”Att lära som ett barn” heter ett annat grundantagande. Med det vill vi tydliggöra värdet vi ser i att locka fram lusten , glädjen och engagemanget inom sig, för att verkligen skapa utveckling på  livsresan mot uppsatta, önskvärda mål. Fajv betyder glädje och resultat!

 

På vilket sätt är Fajv ett unikt program för utveckling av människor och ledare?

På många sätt är Fajv inte unikt alls. Det finns många program och utbildningar som syftar till att växa som människa och ledare. Det vi tror är skillnaden om ett program är effektivt, det vill säga, verkligen leder till en bestående förändring i mitt sätt att tänka, känna, vara och handla; det är vad som verkligen betyder något för både mig som deltagare och för min omgivning. Vi tror att allt ledarskap startar med att kunna leda sig själv. För att leda andra, bör jag först utveckla förmågan att leda mig själv. I och med den utgångspunkten, bygger programmet Fajv på grunder som verkligen har hjälpt och hjälper människor att ta steg som ger förändring. Vi människor är alla olika, därför passar inte programmet Fajv för alla människor. Är du nyfiken på vem du egentligen är, vilka inneboende resurser du verkligen har och intresserad att nyttja hela din potential, när du växer; då kan Fajv Inre Ledarskap vara rätt som ett nästa utvecklingssteg i din livslånga utveckling. Att Fajv dessutom bygger på idén att vi alla lättare utvecklas, då vi känner lust och glädje, helt enkelt har kul, gör det ännu mer kraftfullt som utvecklingsprocess.

Vad kan mitt företag vinna på att jag går utvecklingprogrammet Fajv?

Det kan vi med säkerhet inte säga. Främst tror vi det kan bero på vilken syn som råder inom ditt företag . Vilken kultur och vilka värden som är viktiga i er verksamhet. Många företag menar att människan är en av de mest avgörande framgångsfaktorerna i verksamheten. Ledare som växer genom Fajv, kommer se mer av sin egen potential, kommer nyttja mer av sin egen kompetens och kommer ha modet att se mer av storheten i människorna runt omkring. Helt enkelt frigöra mer energi ur både sig själv och bidra till att andra gör detsamma. För alla som har förmånen att vara förälder, är det enkelt att upptäcka att barn gör inte främst som man säger; de gör som föräldern gör. Vår erfarenhet är att företag och organisationer fungerar likadant. Vi tror att Fajv Inre Ledarskap hjälper företag att stödja människors fortsatta växande Ledarskap så som vi ser det, utövas av alla. Inte bara av formellt utsedda chefer.

Hur har Fajv som program kommit till?

Fajv är utvecklat ur  erfarenheter av vårt egna personliga ledarskap inom främst Försvaret och Telia, genom egen genomförd ledarskapsträning och utbildning, genom kurser och utbildningar inom området personlig utveckling vi deltagit i under åren och genom att vi båda är nyfikna på oss själva som människor och att vi vill dela med oss av dessa erfarenheter till andra människor som vill fortsätta växa. Fajv bygger dessutom på tre viktiga grundstenar, som för oss, varit mycket viktiga pusselbitar, för att Fajv idag ser ut som det gör i struktur, upplägg och genomförande. Fajv utvecklades genom att vi tog det bästa ur tre olika ”ingredienser”: Traditionell utbildning, Existentiell holistisk syn på människan, lärande och utveckling och NLP.