Tidningen Näringsliv skriver om Fajv

I nr 4 av tidningen Näringsliv finns ett reportage om Fajv med rubriken ”Effektivt ledarskap växer inifrån”
Klicka på länken för att läsa artikeln.

Näringsliv nr 4