Reflektion över dagen

Dagarna på Fajv innehåller bland annat yoga, meditation, samtal och enskild reflektion i tystnad.
Både känslor och tankar ges  utrymme att få vara just som de är. Ledarskap skapas genom att leda sig själv. Fajv är just träning i det.