Vårens andra Fajv pågår just nu!

Under april-maj genomförs vårens andra Fajv-program. Ledare från  bland annat SAAB, NCC, Alcontrol och Göteborgs Stad arbetar under denna dag med personliga värderingar.

Att medvetandegöra värderingar och deras betydelse för balans, effektivitet och välmående är ett av momenten under Fajv.
Nästa Fajv genomförs v 41 och v 47.