Rapport från Fajv onsdag kväll

Dagen startade med yoga som alltid. Yogan och meditationen är effektiva verktyg för att vidareutveckla förmågan till närvaro och kroppsmedvetenhet. Två kraftfulla aspekter av ett naturligt ledarskap. Varierande meditationsformer provas och upplevs av deltagarna under Fajv.

Senare under dagen arbetade gruppen med att öka medvetenheten om sina personliga värderingar; vilka de kan vara, var de kan komma ifrån och vad de betyder i ens liv idag. För flera deltagare var det idag mest lustfyllda och roliga momentet, målar-arbetet där de grundläggande ursprungliga barnvärderingarna manifesterades i form av fantastiska acrylfärgmålningar. På bilden nedan beundrar deltagarna sina alster.

Efter avslutat arbetspass för dagen drog sig nästan alla deltagare tillbaka till sina rum. Utom en. En riktig livsnjutare som inte behöver ytterligare träning i närvaro, avslappning, eller livsbalans.

Riddarkatten på Wallby. Vi hoppas han deltager under resten av dagarna, eftersom han är en sann inspirationskälla.
Innekatten; du har fått konkurrens av Riddarkatten.