”Flumkurs gav bättre resultat än traditionell chefskurs”

Artikeln beskriver hur skillnaden i effekt är markant, när traditionell ledarutbildning jämförs med ett program baserat på konst, universella teman, som kärlek, maktutövande, moraliska val och collage av musik och texter. Artikelförfattaren säger sig likheter mellan det programmet och Fajv, vilket vi instämmer i.

Vi tror att utvecklingseffekten blir avsevärt större när vi lämnar traditionella, begränsade sätt att lära och i stället använder hela potentialen; kropp, själ och alla sinnen. När vi använder uttryckssätt som färg, form, musik, dans,  när vi lär in lustfullt, med energi och närvaro. Det finns ingen motsättning mellan detta och att utveckla ledarskap. -Tvärtom, som vi ser i artikeln!

 

 

Vad säger ledare som deltagit på Fajv?

-”En kursledning som är helt outstanding när det gäller närvaro och att kunna möta deltagarna där de befinner sig.  Jag har lärt mig att bättre hantera mina rädslor och mina försvarsmekanismer. -”Fajv har gett mig glädje, humor, tillit, förtröstan och trygghet.” -”Efter Fajv är jag en ännu mer närvarande, omtänksam, empatisk och mer öppen chef och ledare.” -”Efter Fajv vågar jag mer, för jag kan lita på min intuition och min inre kompass.”
Johan Kristiansson, VD St Kors Fastighetsbolag, Linköpings Kommun

 

”-Den utbildning som berört mig djupast och som jag kommer minnas för alltid”. ”-Utbildningen har hjälpt mig att bli en helare människa, vilket givetvis gör mig till en bättre ledare”.
Divisionschef på ett större svenskt företag

 

”Fajv Inre Ledarskap är framtidens ledarskapsutbildning. Jag känner mig priviligierad att vara en del av framtiden redan idag. ”-Fajv-processen hjälper mig att ta ännu ett steg närmare mig själv och öka min medvetenhet.”
Christine Kiliam, Kiliam Communication AB

 

-”Den stora skillnaden för mig jämfört med traditionella ledarskapsprogram, är  att vi jobbat med varför jag reagerar som jag gör.”
Regina Norling, Verksamhetsutvecklare, F-M Center, Landstinget Östergötland